0
สู่ความเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป
โลกเปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป คนเปลี่ยนไป การศึกษาทั่วไปจะยังคงอยู่กันแบบเดิม ๆ อีกต่อไปได้หรือ เราจะอยู่อย่างเดิมอีกไม่ได้แน่นอน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สู่ความเป็นตัวของตัวเอง ตระหนักและสำนึกของชาวศึกษาทั่วไป นั่นคือ การศึกษาทั่วไปจะต้องถึงเวลาปรับรื้อระบบกันครั้งใหญ่ต้องเปลี่ยนหลักคิดกันใหม่ ต้องเปลี่ยนความเชื่อ ชาวศึกษาทั่วไปต้องพร้อมที่จะรับจิตวิญญาณใหม่ของโลกอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันของการศึกษาทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง โลกเปลี่ยนไป สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป คนเปลี่ยนไป การศึกษาทั่วไปจะยังคงอยู่กันแบบเดิมๆ อีกต่อไปได้หรือ เราจะอยู่อย่างเดิมอีกไม่ได้แน่นอนแต่อะไรเล่าคือ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและสำนึกสู่ความเป็นตัวของตัวเองของวิชาศึกษาทั่วไป และชาวศึกษาทั่วไป

สารบัญ

1. บัณฑิตจะผ่านศตวรรษที่ 21 ไปได้อย่างไร การอุดมศึกษาทั่วไปสำหรับทุกคน
2. การศึกษาทั่วไปในยุคใหม่
3. เพียงแค่นี้ก็พอ...สำหรับการศึกษาทั่วไป
4. การศึกษาบนฐานศิลปศาสตร์ ทางเลือกการศึกษา (ทั่วไป) ในอนาคต
5. บทบาทและอิทธิพลของวิชาชีพต่อวิชาศึกษาทั่วไปยุคใหม่
6. อุดมคติของบัณฑิตไทยหายไปไหน
7. เราจะสร้างคนเก่งและคนดีได้อย่างไร
8. อนาคตจะเป็นสิ่งที่นิสิตกำหนดเอง: ในมุมมองการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
9. วิชาศึกษาทั่วไปกับการเรียนตามอัธยาศัยในศตวรรษที่ 21
10. หมดเวลาของการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วจริงหรือ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165725422 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน