0
สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ
ก้าวสู่ความสำเร็จของผู้บริหารที่เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งดำเนินชีวิต
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ" เล่มนี้ จะช่วยแนะนำ เสนอแนะแนวทาง เพื่อความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำในระดับต่าง ๆ ให้รู้จัก เข้าใจในตนเองถึงตนเองในงาน ในหน้าที่ จากความรับผิดชอบที่ผู้บริหารองค์กรมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกันกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างสันติสุข ซึ่งเคล็ดลับการเป็นผู้บริหารที่เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งการดำเนินชีวิต ที่คุณควรรู้เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

สารบัญ

บทที่ 1 ไต่บันไดก้าวสู่ผู้บริหาร
บทที่ 2 จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้อย่างไร
บทที่ 3 บทบาทและอำนาจของหัวหน้า
บทที่ 4 หน้าที่กับความรับผิดชอบของหัวหน้า
บทที่ 5 แบบอย่างที่หัวหน้าควรจะกระทำ
บทที่ 6 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร
บทที่ 7 การบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้นำ
บทที่ 8 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ
บทที่ 9 เทคนิคการทำงานเป็นทีม
บทที่ 10 เทคนิคการพัฒนาทีมงาน
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ "สู่ความเป็นเลิศของหัวหน้าหรือผู้นำ" ของคุณสมชาติ กิจยรรยง เล่มนี้ คงจะช่วยได้มากพอสมควร อาจไม่ทั้งหมด แต่ก็เหมาะที่จะครองตน ครองคน และครองงาน และทางเดินบันได 4 ขั้น เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งดำเนินชีวิต ก็น่าจะราบรื่นมากกว่าคนที่ไม่ได้อ่านทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์- ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปการพูด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างานหรือผู้ที่มีโอกาสจะได้รับเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างานใหม่ทั้งชายและหญิง ในองค์การธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการจะทำงานให้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิดและเก่งในการดำเนินชีวิต เพื่อประสิทธิภาพของตน และองค์การให้เจริญรุ่งเรืองยั่งยืนสมิต สัชฌุกร- ประธานกรรมการบริษัท บี ซี จี จำกัด อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164411463 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 143 x 202 x 13 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Smart Life, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน