0
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์
หนังสือที่จะทำให้ชาวไทยทราบถึงความหมาย คติต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังของพระเมรุมาศ และพร้อมใจเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ผู้เขียน มติชน
หนังสือ474.05 บาท
e-books(PDF) ?349.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ท้องสนามหลวง หรือ ทุ่งพระเมรุ เมื่อเดือนตุลาคม 2560 แปรเปลี่ยนไปเป็น "จักรวาลกลางพระนคร" โดยมีพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น "พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง" ตามความเชื่อเรื่องไตรภูมิอันมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาลและเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ อันเป็นคติที่สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์จากอดีตจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นที่รวมงานช่างแขนงต่าง ๆ ที่มารังสรรค์ให้พระเมรุมาศมีความงดงาม ประกอบไปด้วย งานประณีตศิลป์ ประติมากรรม จิตรกรรม ที่ช่างฝีมือทุกคนต่างหล่อหลอมดวงใจรังสรรค์งานออกมาให้เป็นศิลปกรรมล้ำเลิศแห่งยุคสมัย
   
    เพราะ "ศิลปกรรมล้ำเลิศแห่งยุคสมัย" นี้เอง เครือมติชน ได้รวมสรรพกำลังหน่วยงานทุกฝ่ายในมติชน รวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รังสรรค์งานไปประดับพระเมรุมาศ เพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของงานช่าง แล้วนำมาเรียบเรียงมาเป็นหนังสือเล่มนี้ "สู่ฟ้าเสวยสวรรค์" ที่จะทำให้ชาวไทยทราบถึงความหมาย คติต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลังของพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 พร้อมภาพถ่ายสี่สีทั้งเล่ม!

สารบัญ

- คติสัญลักษณ์ของพระเมรุมาศ / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
- ความพิเศษของพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 / ธัชชัย ยอดพิชัย
- ภูมิทัศน์นอกราชวัติและโครงการพระราชดำริ / รศ.ยุวดี ศิริ
- พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9 /
- ลานอุตราวัฎ / อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
- ชั้นชาลาที่ 1 / อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ
- ชั้นชาลาที่ 2 / ธัชชัย ยอดพิชัย
- ชั้นชาลาที่ 3 / ธัชชัย ยอดพิชัย
- พระเมรุมาศบุษบกประธาน (ชั้นชาลาที่ 4) / ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
- พระที่นั่งทรงธรรม / รศ.ยุวดี ศิริ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740215776 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 205 x 256 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน