0
หญิงร้าย
เรื่องราวของผู้หญิงที่ถูกตราหน้าในประวัติศาสตร์ไทย
หนังสือ251.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความผิดใด ๆ ที่ถูกตีตราว่า "ชั่ว-ไม่ดี-ร้าย" ในอดีต แน่นอนว่าอาจไม่ใช่ความ "ชั่ว-ไม่ดี-ร้าย" ที่ถูกตีตรากันแบบในปัจจุบัน และความผิดแบบที่เราตีตรากันในปัจจุบันนั้น อาจมิได้ถูกนิยามว่าเป็นความชั่วร้ายหรือความผิดแบบเดียวกับในอดีตก็เป็นได้   ดังนั้น หนังสือ "หญิงร้าย" เล่มนี้ จึงไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร้ายของผู้หญิง แต่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์เรื่องผู้หญิงของคนในสังคมสมัยก่อน ซึ่งถูกแสดงออกมาผ่านการกำหนดภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงอันไม่พึงประสงค์ในอุดมคติของผู้ชาย โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมชนชั้นนำสยาม ภายใต้อิทธิพลพุทธศาสนาและบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อมุมมองทางประวัติศาสตร์

    ทั้งนี้ คำตัดสิน ความถูกต้องหรือความจริง จึงมิใช่สิ่งสำคัญที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะนำเสนอ แต่การทำความเข้าใจต่ออดีต และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความเข้าใจต่อ "ผู้หญิงในอดีต" เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ปรารถนาอยากจะให้เกิดขึ้น!

สารบัญ

บทที่ 1 หญิงดี-หญิงร้าย : มโนทัศน์เรื่องผู้หญิงของชนชั้นนำสยาม
- ผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของผู้ชาย
- ผัวเดียวหลายเมีย : สถาบันครอบครัวในสังึมสยาม
- พุทธศาสนากับการกำหนดคุณค่าของผู้หญิง
ฯลฯ

บทที่ 2 จากความเป็นควาย สู่ความเป็นคน : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงสยาม
- อำนาจอิศระเหนือหญิง
- ความผัวเมีย : ปัญหาครอบครัวสู่การแก้ไขกฎหมาย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- อำนาจอิศระ-อิสรภาพ กับผู้หญิงชนชั้นสูง
ฯลฯ

บทที่ 3 หญิงร้ายในประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3
- พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
- อิทธิพลจากพุทธศาสนาในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
- พระราชพงศาวดารฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
ฯลฯ

บทที่ 4 หญิงร้ายในประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2477
- การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของชนชั้นนำสยาม ภายใต้ความเป็นสมัยใหม่
- เพศสภาพกับความเป็นสมัยใหม่ของสังคมสยาม
- หญิงร้ายในประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ. 2477
- ท้ายบท

บทส่งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163016706 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ยิปซี กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน