0
หนังสือของหนู เขาวงกตขั้นเริ่มต้น (My Book of Easy Mazes)
หากเด็ก ๆ กำลังเริ่มฝึกเขียนด้วยดินสอ หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็ก ๆ ยิ่งขึ้น ใช้หนังสือเล่มนี้สำหรับพัฒนาทักษะการจับดินสอ พร้อมเพลิดเพลินกับการหาทางออกจากเขาวงกต
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือของหนู เขาวงกตขั้นเริ่มต้น (My Book of Easy Mazes)" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการควบคุมดินสอเบื้องต้น ด้วยการลากเส้นหาทางออกในเขาวงกตตามทิศทางที่กำหนดไว้ให้อย่างชัดเจน เขาวงกตแบบง่าย ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกลากเส้นอย่างสร้างสรรค์ และได้ฝึกทักษะการจับดินสอ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเขียนตัวอักษรและการเขียนตัวเลขอีกด้วย อีกทั้งการฝึกฝนนี้ยังช่วยทำให้เด็ก ๆ มีสมาธิ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากต่อการเรียน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877747338 (ปกอ่อน) 82 หน้า
ขนาด: 210 x 298 x 7 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน