0
หนังสือตะลุยโจทย์ Civilisation 800 ข้อ
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเสมือนจริงล่าสุดกว่า 20 ชุด พร้อมเฉลยอธิบายอย่างสมบูรณ์
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบทดสองที่รวมโจทย์เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสกว่า 800 ข้อ ครอบคลุมความรู้สำคัญที่มีประโยชน์เพื่อใช้ทำข้อสอบ PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ภายในประกอบด้วยเนื้อหาหลายส่วน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน ภาษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม เทศกาลต่าง ๆ ชีวิตประจำวัน อาหารที่ชาวฝรั่งเศสนิยมรับประทาน ไปจนถึงเรื่องที่เนื้อหาลึกซึ้งอย่างภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเบ็ดเตล็ด ซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตชาวฝรั่งเศสอย่างมาก ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ แฟชั่น เพลง สื่อภาพยนตร์ และสื่อโทรทัศน์

สารบัญ

โจทย์ภาษาฝรั่งเศส
- Test 1 - Test 20
- เฉลย

อธิบายเฉลยภาษาไทย
- Test 1
- Test 2

คำนิยม
หนังสือรวมข้อสอบเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญ ๆ ของอารยธรรมฝรั่งเศสไว้แทบทั้งหมด กล่าวได้ว่าสมบูรณ์ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้งมีคำอธิบายประกอบที่ละเอียดและเข้าใจง่าย มั่นใจได้ว่าผู้ที่ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการศึกษาภาษาฝรั่งเศส จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งประโยชน์ในการทำข้อสอบเพื่อรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และประโยชน์ในชีวิตต่อไปในภายหน้าวิภา สุจินัย-แบร์วาส- ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือ ด้านการภาษาฝรั่งเศส
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164687820 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน