0
หนังสือฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree อายุ 3-8 ขวบ ชุด "อ่าน อาน อ๊าน" ระดับที่ 1-4 +คู่มือ (Book Set : 30 เล่ม)
หนังสือที่จะช่วยให้การอ่านของเด็กไทย กลายเป็นเรื่องสนุก ท้าทาย จนอยากอ่านต่อไปอีกไม่รู้จับ พัฒนาการทักษะการอ่านในเด็กปฐมวัย ประถมต้น หรือผู้เริ่มเรียนภาษาไทย
หนังสือ855.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือฝึกอ่านตามระดับ" ชุด "อ่าน อาน   อ๊าน" ถูกออกแบบมาให้ "พอเหมาะพอดี" และ "สร้างความท้าทาย" ให้กับเด็ก ๆ ในระดับปฐมวัย ประถมต้น หรือผู้เริ่มเรียนภาษาไทย โดยเรื่องราวนั้นจะไม่ง่ายหรือยากเกินไป และมีความแปลกใหม่ของตัวละครที่แตกต่างจากนิทาน ส่วนภาษาจะเลือกใช้คำที่ง่าย อ่านสนุก สามารถเดาคำได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเอื้อเฟื้อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางภาษา การคิดวิเคราะห์ เกิดความสร้างสรรค์และจินตนาการมากมาย รวมทั้งทำให้รู้สึกประสบความสำเร็จในการอ่าน และช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้สึก "รักการอ่าน" มากขึ้น จนอยากอ่านเล่มต่อ ๆ ไป

    *** 1 ชุด = 30 เล่ม (แบ่งเป็น 5 ระดับการอ่าน) ***

    "ระดับที่ 1" อายุ 3-4 ปี (หนังสือ 5 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 6 เล่ม)

ชื่อหนังสือ : ไปโรงเรียน / หยุดนะ! พายุ / ของหาย
คุณลักษณะ : หนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือ
สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...
- ช่วยพัฒนาทักษะการตีความ และการทำความเข้าใจ โดยยังไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา
- เรื่องราวอยู่ในภาพ
- ใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยเป็นโครงเรื่อง เพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
- ภาพกระตุ้นให้เด็กคาดเดาเรื่อง
- ภาพชี้นำการดำเนินเรื่องจากซ้ายไปขวา เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับทิศทางการอ่าน

ชื่อหนังสือ : ชิงช้า / มาดูสิ!
คุณลักษณะ : หนังสือที่ใช้คำเดี่ยว-วลี
สิ่งที่เด็ก ๆ ได้รับมีดังนี้....
- ใช้แค่คำเดี่ยวหรือวลีซ้ำ ๆ ในการเล่า
- เรื่องราวอยู่ในภาพ
- ใช้ฉากและกิจกรรมที่เด็กคุ้นเคยเป็นโครงเรื่องเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่าย
- ภาพกระตุ้นให้เด็กคาดเดาเรื่อง
- เด็กอ่านคำจากภาพเป็นหลัก ดังนั้นภาพและคำต้องตรงกันอย่างแม่นยำ
- เริ่มมีโครงเรื่องที่มีลำดับขั้นตอน นำเสนอปัญหาและการคลี่คลาย หรือที่มาของปัญหา
- ภาพชี้นำการดำเนินเรื่องจากซ้ายไปขวา เพื่อสร้าง ความคุ้นเคยกับทิศทางการอ่าน
    "ระดับที่ 1+" อายุ 4-5 ปี (หนังสือ 7 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 8 เล่ม)

ชื่อหนังสือ : แม่มีไข้ / มะละกอ / วาดอะไร / อาม่า / ปะดีกะปะดู / ไข่ / สะอึก
สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...
- ใช้ประโยคสั้น ๆ ซ้ำ ๆ ในการดำเนินเรื่อง
- เรื่องราวส่วนใหญ่อยู่ในภาพ
- มีโครงเรื่องที่ชัดเจน มีลำดับขั้นตอน มีการเริ่มต้นและการจบที่ชัดเจน นำเสนอปัญหาและการคลี่คลาย
- ภาพกระตุ้นให้คาดเดาเรื่อง
- เด็กอ่านเรื่องจากภาพเป็นหลัก ดังนั้นภาพและคำต้องตรงกันอย่างแม่นยำ
- ภาพชี้นำการดำเนินเรื่องจากซ้ายไปขวา เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับทิศทางการอ่าน
- ใช้ภาพและเรื่องที่เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างความสนใจและเปิดโอกาสให้ตีความ
    "ระดับที่ 2" อายุ 5-6 ปี (หนังสือ 5 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 6 เล่ม)
ชื่อหนังสือ : หาเจอไหม / ปาด / เละเทะ / ไปซื้อของ / หลง
สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...
- เป็นหนังสือที่ง่าย มีโครงเรื่องที่ถูกพัฒนามาอย่างดี เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกพึงพอใจ สนุก และประหลาดใจ
- มีตอนเริ่มต้นและตอนจบ มีโครงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
- ใช้เหตุการณ์ซ้ำ ๆ และประโยคซ้ำ ๆ เป็นรูปแบบการนำเสนอเรื่อง
- ใช้ประโยคซ้ำ ๆ แต่เปลี่ยนบางคำในประโยค เพื่อให้เด็กอ่านได้ง่าย เริ่มมีประโยคคำถาม
- บางเล่มมีการเกริ่นเข้าเรื่องและจบเรื่องด้วยการบรรยายสั้น ๆ ด้วยภาษาธรรมชาติ (ไม่ใช่ภาษาเขียนทางการ) แทนการใช้รูปแบบประโยคซ้ำ
- ภาพกระตุ้นให้คาดเดาเรื่องได้ง่าย
    "ระดับที่ 3" อายุ 6-7 ปี (หนังสือ 4 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 5 เล่ม)
ชื่อหนังสือ : เวลานิทาน / หยอดกระปุก / พายุ / งานวัด
สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...
- เป็นหนังสือที่ง่าย มีโครงเรื่องที่ถูกพัฒนามาอย่างดี ทำให้ผู้อ่านรู้สึกพึงพอใจ สนุก และประหลาดใจ
- โครงเรื่องชัดเจน มีตอนเริ่มต้น ระหว่างกลาง และตอนจบ มีโครงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น
- ไม่นำเสนอเรื่องผ่านเหตุการณ์ซ้ำ ๆ แต่เป็นการนำเหตุการณ์-ฉากต่างกันมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่อง เรื่องยาวขึ้นและกินเวลาข้ามวัน
- ใช้ประโยคสั้น ๆ บรรยายเรื่อง ใช้ประโยคซ้ำ ๆ เล็กน้อย ใช้ภาษาธรรมชาติ
- ตัวหนังสือและรูปไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างแม่นยำเหมือนเดิม แต่ภาพยังคงเล่าเรื่องมากกว่าคำ
- เริ่มนำเสนอเรื่องรอบตัวที่หลากหลายขึ้น เช่น ความเอื้ออาทรกันของชุมชน ความลึกลับของวัตถุประหลาด การกินที่ถูกสุขลักษณะ และสอดแทรกเนื้อหานิทานและวรรณคดีไทย
    "ระดับที่ 4" อายุ 7-8 ปี (หนังสือ 4 เล่ม + คู่มือ 1 เล่ม = 5 เล่ม)
ชื่อหนังสือ : ตัวจิ๋ว / หูอื้อ / เมืองผี / ยาย
สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับมีดังนี้...
- มีความเป็นวรรณกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ตอนย่อย ๆ หลายตอนที่ต่อเนื่องกัน
- เล่นกับเสียงของคำมากขึ้น และนำเสนอเรื่องผ่านคำคล้องจอง เพื่อให้เด็กคาดเดาการสะกดคำได้
- เนื้อเรื่องยาวและซับซ้อนขึ้น ประโยคยาวขึ้น
- ตัวละครมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น และแสดงลักษณะนิสัยที่ซับซ้อนมีมิติมากขึ้น
- ตัวหนังสือและรูปไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างแม่นยำเหมือนเดิม และการเล่าเรื่องเป็นหน้าที่ของตัวหนังสือมากขึ้น
- ยังคงใช้ประโยคสั้น ๆ ที่เป็นภาษาพูดตามธรรมชาติของเด็ก มีทั้งประโยคบรรยาย และบทสนทนา
- เนื้อหากระตุ้นให้เกิดอารมณ์และความคิดที่ลึกซึ้งและหลากหลายขึ้น ทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นขัดแย้งในชีวิตจริงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ใช้ในการอบรมครูในสังกัด กทม. และ สพฐ. หลายครั้งในภูมิภาคต่างๆ
- พัฒนาขึ้นจากการศึกษาและถอดรหัสหนังสือ Leveled Book ของ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการทักษะการอ่านภาษาไทยในเด็กปฐมวัย เด็กประถมต้น แก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163931900 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 170 x 195 x 120 มม.
น้ำหนัก: 1600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์SOOK Publishing
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน