0
หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มกลาง
อ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านได้คล่องแคล่ว
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว เสริมด้วยข้อความ ประโยค คำคล้องจอง และบทร้อยกรอง เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านให้เกิดความแตกฉาน คล่องแคล่วยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และบุคคลทั่วไปที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย หรือต้องการย้ำพื้นฐานภาษาไทยให้แน่นขึ้น รวมถึงครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยได้ตามความเหมาะสม

สารบัญ

- แบบฝึกหัดที่ 14 อ่านคำที่ประสมสระ เ-ะ
- แบบฝึกหัดที่ 15 อ่านคำที่ประสมสระ เ-
- แบบฝึกหัดที่ 16 อ่านคำที่ประสมสระ แ-ะ
- แบบฝึกหัดที่ 17 อ่านคำที่ประสมสระ แ-
- แบบฝึกหัดที่ 18 อ่านคำที่ประสมสระ โ-ะ
- แบบฝึกหัดที่ 19 อ่านคำที่ประสมสระ โ-
- แบบฝึกหัดที่ 20 อ่านคำที่ประสมสระ เ-าะ
- แบบฝึกหัดที่ 21 อ่านคำที่ประสมสระ -อ
- แบบฝึกหัดที่ 22 อ่านคำที่ประสมสระ เ-อะ
- แบบฝึกหัดที่ 23 อ่านคำที่ประสมสระ เ-อ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164414266 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน