0
หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น ฉบับปรับปรุง
คู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และบุคคลทั่วไปที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทยเพื่อให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว เป็นหนังสือสอนอ่านที่ควรมีไว้คู่โรงเรียน คู่บ้าน เพื่อให้ลูกศิษย์ หรือบุตรหลานใช้เป็นคู่มือฝึกอ่านในเบื้องต้น อันจะเป็นรากฐานการอ่านที่เข้มแข็ง นำไปสู่โลกแห่งความรู้ เปิดประตูสู่ความมีปัญญาในอนาคต แบบหัดอ่านภาษาไทย เหมาะสำหรับ นักเรียน ครู-อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั่วไป และเด็กไทยทุกคน

สารบัญ

แบบฝึกที่ 1 อ่านพยัญชนะไทย 44 ตัว
แบบฝึกที่ 2 อ่านสระ
แบบฝึกที่ 3 อ่านวรรณยุกต์และตัวเลข
แบบฝึกที่ 4 อ่านคำในแม่ ก กา
แบบฝึกที่ 5 อ่านผันวรรณยุกต์คำในแม่ ก กา
แบบฝึกที่ 6 อ่านคำที่ประสมสระ -ะ
แบบฝึกที่ 7 อ่านคำที่ประสมสระ -า
แบบฝึกที่ 8 อ่านคำที่ประสมสระ -ิ
แบบฝึกที่ 9 อ่านคำที่ประสมสระ -ี
แบบฝึกที่ 10 อ่านคำที่ประสมสระ -ึ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164411128 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 172 x 237 x 5 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน