0
หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มต้น
อ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านได้คล่องแคล่ว
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว เสริมด้วยข้อความ ประโยค คำคล้องจอง และบทร้อยกรอง เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านให้เกิดความแตกฉาน คล่องแคล่วยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับน้องๆ ระดับปฐมวัยหรืออนุบาล และบุคคลทั่วไปที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย หรือต้องการย้ำพื้นฐานภาษาไทยให้แน่นขึ้น รวมถึงครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยได้ตามความเหมาะสม

สารบัญ

แบบฝึกหัดที่ 1 อ่านพยัญชนะไทย 44 ตัว
แบบฝึกหัดที่ 2 อ่านสระ
แบบฝึกหัดที่ 3 อ่านวรรณยุกต์ และตัวเลข
แบบฝึกหัดที่ 4 อ่านคำในแม่ ก กา
แบบฝึกหัดที่ 5 อ่านผันวรรณยุกต์คำใรแม่ ก กา
แบบฝึกหัดที่ 6 อ่านคำที่ประสมสระ -ะ
แบบฝึกหัดที่ 7 อ่านคำที่ประสมสระ -า
แบบฝึกหัดที่ 8 อ่านคำที่ประสมสระ -ิ
แบบฝึกหัดที่ 9 อ่านคำที่ประสมสระ -ี
แบบฝึกหัดที่ 10 อ่านคำที่ประสมสระ -ึ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164414259 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน