0
หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย ฉบับปรับปรุง
คู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และบุคคลทั่วไปที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย เพื่อให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว เป็นหนังสือสอบอ่านที่ควรมีไว้คู่โรงเรียน คู่บ้าน อ่านสนุก เนื้อหามีการเสริมคำคล้องจอง และบทร้อยกรอง เหมาะกับลูกศิษย์ บุตรหลาน และบุคคลทั่วไปที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย อันจะเป็นรากฐานการอ่านที่เข้มแข็ง นำไปสู่โลกแห่งความรู้ เปิดประตูสู่ความมีปัญญาในอนาคต

สารบัญ

แบบฝึกที่ 33 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กง
แบบฝึกที่ 34 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กน
แบบฝึกที่ 35 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กม
แบบฝึกที่ 36 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ เกย
แบบฝึกที่ 37 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ เกอว
แบบฝึกที่ 38 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กก
แบบฝึกที่ 39 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กด
แบบฝึกที่ 40 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กบ
แบบฝึกที่ 41 อ่านผันวรรณยุกต์คำกลางที่มีตัวสะกด
แบบฝึกที่ 42 อ่านผันวรรณยุกต์คำอักษรสูงที่มีตัวสะกด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164411135 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 173 x 236 x 6 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน