0
หนังสือฝึกอ่านภาษาไทย เล่มปลาย
อ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านได้คล่องแคล่ว
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือประจำตัวเพื่อฝึกฝนการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออก อ่านแตกฉาน และอ่านคล่องแคล่ว เสริมด้วยข้อความ ประโยค คำคล้องจอง และบทร้อยกรอง เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านให้เกิดความแตกฉาน คล่องแคล่วยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับน้องๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และบุคคลทั่วไปที่เริ่มหัดอ่านภาษาไทย หรือต้องการย้ำพื้นฐานภาษาไทยให้แน่นขึ้น รวมถึงครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถใช้เป็นหนังสือเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยได้ตามความเหมาะสม

สารบัญ

- แบบฝึกที่ 33 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กง
- แบบฝึกที่ 34 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กน
- แบบฝึกที่ 35 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กม
- แบบฝึกที่ 36 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ เกย
- แบบฝึกที่ 37 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ เกอว
- แบบฝึกที่ 38 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กก
- แบบฝึกที่ 39 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กด
- แบบฝึกที่ 40 อ่านคำที่มีตัวสะกดในแม่ กบ
- แบบฝึกที่ 41 อ่านผันวรรณยุกต์คำกลางที่มีตัวสะกด
- แบบฝึกที่ 42 อ่านผันวรรณยุกต์คำอักษรสูงที่มีตัวสะกด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164414273 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน