0
หนังสือพร้อมปฏิทินสวดมนต์ชาวพุทธ (Set)
สะดวกยิ่งขึ้นกับบทสวดมนต์ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ เพียงเปิดหน้าบทสวดที่ต้องการสวด ก็สามารถอ่านบทสวดได้โดยไม่ต้องถือไว้ในมือ เหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะทำงานหรือเตียงนอน
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือพร้อมปฎิทินสวดมนต์ชาวพุทธ ประกอบด้วย คู่มือบทสวดมนต์ (ฉบับพกพา) 6 เล่ม คู่มือบทสวดมนต์ฉบับปฎิทินตั้งโต๊ะ เพียงเปิดหน้าบทสวดที่ต้องการสวด ก็สามารถอ่านบทสวดได้โดยไม่ต้องถือไว้ในมือ เหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะทำงานหรือเตียงนอน

สารบัญ

หนังสือพร้อมปฏิทินสวดมนต์ชาวพุทธชุดนี้ ประกอบด้วย
- คู่มือบทสวดมนต์ (ฉบับพกพา) 6 เล่ม
- คู่มือบทสวดมนต์ฉบับปฏิทินตั้งโต๊ะ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 1294877731702 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 180 x 241 x 21 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน