0
หนังสือพูดได้ ซีรีส์คบบัณฑิตติดรถฟัง ตอน 31 เคล็ดลับสอนลูกให้คิดเป็น
สรุปจากหลักการสอนเด็กให้สำเร็จในชีวิตของ ดร.นโบเลียน ฮิลล์ นักปราชญ์ความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยใช้เวลาว่างทั้งชีวิตสัมภาษณ์ 400-500 บุคคลที่สำเร็จที่สุดในอเมริกา
audioCD1,200.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "หนังสือพูดได้ ซีรีส์คบบัณฑิตติดรถฟัง ตอน 31 เคล็ดลับสอนลูกให้คิดเป็น" สรุปจากหลักการสอนเด็กให้สำเร็จในชีวิตของ ดร.นโบเลียน ฮิลล์ นักปราชญ์ความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก โดยใช้เวลาว่างทั้งชีวิตสัมภาษณ์ 400-500 บุคคลที่สำเร็จที่สุดในอเมริกา จึงรู้ว่า... เหตุผลหลักที่เด็กเติบโตมาไม่สำเร็จในชีวิตนั้นเกิดจาก... "การเป็นคนเลื่อนลอย ไร้ทิศทาง" 

    CD 1 เวลารวม 73 นาที
1. โครงการ 1 แผ่น 1 เล่ม
2. สาเหตุหลักของรูปแบบการศึกษาที่ทำให้เด็กไทยไม่ก้าวหน้า
3. เคล็ดลับที่ 1 วิธีการทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียน
4. เคล็ดลับที่ 2 วิธีเรียนให้ได้ผลจริง ๆ
5. เคล็ดลับที่ 3 วิธีสอนให้เด็กผลิตความคิดเจ๋ง ๆ ออกมาด้วยตัวเอง
6. เคล็ดลับที่ 4 วิธีการบริหารเวลาที่เด็กควรรู้
7. เคล็ดลับที่ 5 วิธีสอนเด็กให้อยู่แบบ "เป็นผู้นำคนอื่น" 
8. เคล็ดลับที่ 6 วิธีสอนเด็กเรื่องโภชนาการ
9. เคล็ดลับที่ 7 สอนให้ลูกจำขึ้นใจ "ไม่มีปัญหาอะไร ที่เราแก้ไขไม่ได้" 

    CD 2 เวลารวม 74 นาที
1. เคล็ดลับที่ 8 วิธีสอนเรื่องเพศให้กับเด็ก
2. เคล็ดลับที่ 9 วิธีสอนเด็กเรื่อง "ความชัดเจน" 
3. เคล็ดลับที่ 10 วิธีสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกแบบง่าย ๆ
4. เคล็ดลับที่ 11 วิธีสร้างอุปนิสัยที่สำคัญสำหรับลูกของเรา
5. เคล็ดลับที่ 12 วิธีสอนลูกให้สามารถหาข้อดีในทุกสถานการณ์
6. เคล็ดลับที่ 13 วิธีฝึกเด็กมีความคิดและการกระทำที่สอดคล้องกัน
7. เคล็ดลับที่ 14 วิธีสอนให้เด็กมีความคิดและการกระทำที่สอดคล้องกัน
8. เคล็ดลับที่ 15 วิธีสอนให้เด็ก "ลงทุน" ในเรื่องที่มีผลมากที่สุดในชีวิต
9. เคล็ดลับที่ 16 ปฏิบัติตามกฎนี้เราจะผูกใจเขาได้ตลอดเวลา
10. เคล็ดลับที่ 17 สอนเด็กอย่างไรให้เข้าใจโลก
11. เคล็ดลับที่ 18 วิธีเลือกรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
12. เคล็ดลับที่ 19 วิธีสอนเด็กเรื่องสิ่งเสพติดและการหมกหมุ่นทางเพศ
13. เคล็ดลับที่ 20 วิธีสอนเด็กให้กล้าเผชิญความจริง แม่ว่าไม่น่าพอใจ
14. เคล็ดลับที่ 21 เมื่อลูกของคุณรับใช้ผู้อื่น จะทำให้เขามีจุดยืนในโลกนี้

    CD 3 เวลารวม 74 นาที
1. เคล็ดลับที่ 22 วิธีสอนให้ลูกกล้าแสดงความคิดเห็น
2. เคล็ดลับที่ 23 วิธีฝึกเด็กให้รู้จักควบคุมตนเองได้
3. เคล็ดลับที่ 24 สอนเด็กให้ใช้ประโยชน์จาก "สัมผัสที่หก" ที่อัจฉริยะทุกคนใช้กัน
4. เคล็ดลับที่ 25 การอธิษฐานที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก
5. เคล็ดลับที่ 26 วิธีไม่กำหนดข้อจำกัดในชีวิตลูก
6. เคล็ดลับที่ 27 ทำไมความคิดและความเชื่อจะส่งผลต่ออนาคตของลูกเรา
7. เคล็ดลับที่ 28 "ความรู้" เหล่านี้ เด็กควรรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
8. เคล็ดลับที่ 29 วิธีที่ลูกจะเป็น "ตัวของตัวเอง" อย่างแท้จริง
9. เคล็ดลับที่ 30 การเอาประโยชน์จาก "กระแสโลก" เรื่องสำคัญที่โรงเรียนไม่สอน
10. เคล็ดลับที่ 31 วิธีระวังสื่อที่หล่อหลอมความเชื่อที่จำกัดชีวิตเด็ก
11. บทส่งท้าย

    CD 4 เวลารวม 67.33 นาที
1. Horn Concerto No.4 Mvt.1 (8.07)
2. Eine Kleine Nachtmusik, Fvt. 1 (5.36)
3. Overture to The Magic Flule (6.34)
4. Piano Concerto No.9 Mvt.3 ( "Jeunehomme" ) (4.50)
5. Clarinet Concerto. Mvt.3 (8.36)
6. Concerto for Flute and harp. Mvt.1 (10.22)
7. Eine Kleine Nachtmuslk, Mvt.3 (4.31)
8. Concerto for Flute and harp. Mvt.3 (8.19)
9. Symphony No.40 Mvt.1 (7.41)
10. A Musical Joke (4.08)

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858773002194
ขนาด: 135 x 190 x 22 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน