0
หนังสืออ่านเสริมทักษะ ภาษาไทยอ่านคล่อง อ่านเร็ว เล่ม 1
เน้นการอ่านในระดับเบื้องต้น ด้วยการประสมพยัญชนะ สระ และแจกลูกสะกดคำ เพราะแบบฝึก
ผู้เขียน สำลี รักสุทธี
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสืออ่านเสริมทักษะ ภาษาไทยอ่านคล่อง อ่านเร็ว เล่ม 1 มีเนื้อหาประกอบด้วยการประสมพยัญชนะ สระ และแจกลูกสะกดคำ เพิ่มเติมจากที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งจะเริ่มจากสระเสียงยาวง่าย ๆ และจะยากขึ้นตามลำดับ เล่มนี้จะยังไม้เน้นตัวสะกดจะให้ฝึกเฉพาะการผสมพยัญชนะ สระ เป็นคำมนแม่ ก กา และผันวรรณยุกต์เฉพาะอักษรกลางและสระเสียงยาว เพื่อประเมินความรู้ และทักษะที่เรียนมา เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนสำหรับคุณครู และเป็นคู่มือในการพัฒนาการอ่านของเด็ก ๆ สำหรับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ -า
ชุดที่ 2 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ - ี
ชุดที่ 3 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ -ู
ชุดที่ 4 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ เ-
ชุดที่ 5 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ -ื
ชุดที่ 6 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ โ-
ชุดที่ 7 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ -อ
ชุดที่ 8 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ แ-
ชุดที่ 9 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ เ-า
ชุดที่ 10 ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำ คำที่มีสระ -ำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018459 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน