0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.4 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นี้ ประกอบด้วยเรื่องอัลกิริทึม การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบ และการเขียนโปรแกรม
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นี้ ประกอบด้วยเรื่องอัลกิริทึม การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบ และการเขียนโปรแกรม การตรวจหาข้อผิดพลาดและการทำนายผลลัพธ์ของโปรแกรม การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก การนำเสนอข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งจัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

สารบัญ

บทที่ 1 เที่ยวบ้านคุณย่า
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 2 โปรแกรมแสนสนุก
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 3 หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ธงเขียว
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 4 ลอยฟ้าตะลุยสอน
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 5 แสบต้องเสิร์ช
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 บางแสนแสนสุข
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7 ชาร์ต ชาร์ต ชาร์ต น้องเคยเห็นชาร์ตหรือเปล่า
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 8 อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจข่าว
แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 9 บั้งไฟบุปผชาติ
แบบฝึกหัดท้ายบท

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166340 (PDF) 187 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน