0
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.4 (PDF)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นี้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นี้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร สถานศึกษาสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม และความพร้อมของดรงเรียน โดยเนื้อหาในหนังสือเรียนประกอบด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนางานที่เป็นการบูรณาการกับวิชาอื่นในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
บทที่ 3 การพัฒโครงงาน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166463 (PDF) 110 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน