0
หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย ขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา ผังการเรียนการสอน แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ มีภาพการ์ตูนประกอบเนื้อหา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ อ่านง่าย เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ตรงตามหลักสูตร แม่กองธรรมสนามหลวง ปี 2561 ประกอบด้วย แผนผังขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา ผังการเรียนการสอน แนวข้อสอบท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ มีภาพการ์ตูนประกอบเนื้อหา ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ อ่านง่าย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับครู และนักเรียนธรรมศึกษา

สารบัญ

- วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
- วิชา ธรรมวิภาค
- วิชา พุทธประวัติ
- วิชา ศาสนพิธี
- วิชา วินัย (เบญจศีล เบญจธรรม)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162683244 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน