0
หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ตรงตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2557 เหมาะสำหรับครู พระครูสอน ผู้เรียนธรรมศึกษา ชั้นเอก ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวิถีพุทธ และผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นเอก" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยได้ปรับปรุงแก้ไข นำวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมวิภาค อนุพุทธประวัติ ศาสนพิธี วิชาวินัยมุข และวิชาอุโบสถศีล มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน พร้อมโจทย์ปัญหาและเฉลยของแต่ละวิชาเอาไว้ท้ายเล่ม เพื่อเป็นการแนะแนวการตอบปัญหาแก่นักเรียน หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ตลอดถึงเจ้าสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ ได้จัดหาเป็นตำราไว้สำหรับนักเรียน รวมทั้งยังเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุ สามเณรทั่วไปอีกด้วย

สารบัญ

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
- ความหมายและหลักเกณฑ์ในการเขียน
- ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
- รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ฯลฯ

วิชา ธรรมวิภาค
- 1. ธรรมวิจารณ์
- 2. กรรม 12
- 3. สมถกัมมัฏฐาน
ฯลฯ

วิชา พุทธานุพุทธประวัติ
- 1. ชาติกถา
- 2. บรรพชา
- 3. ตรัสรู้
ฯลฯ

วิชา กรรมบถ
- ความหมายของกรรมบถ
- ความสำคัญของกรรมบถ
- การให้ผลของกรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162682124 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน