0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เติบโตจากเมล็ด
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ช่างประดิษฐ์สร้างสรรค์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741858613 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน