0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ55.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้จักผักสวนครัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ช่างคิด ประดิษฐ์สิ่งของ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างงานโดยเทคโนโลยี
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ข้อมูลรอบตัว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741858620 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน