0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ55.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สร้างสรรค์องค์ประกอบดนตรี
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะดนตรี
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นฐานความรู้ของนาฏศิลป์และการละคร
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทักษะการแสดงนาฏศิลป์ไทย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นาฏศิลป์และการละครกับชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741859986 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน