0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศิลปินกับหลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิจารณ์งานทัศนศิลป์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทัศนศิลป์กับอิทธิพลทางวัฒนธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741860050 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน