0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม. 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741858828 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน