0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ MegaGoal 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้เขียน Manuel dos Santos
หนังสือ114.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163501592 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 211 x 271 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน