0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป. 2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ68.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชรอบตัว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สัตว์เพื่อนรัก
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่นและของใช้แสนสนุก
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรวมหัศจรรย์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สนุกกับเพลังงาน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดินน่ารู้
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้จักดวงอาทิตย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741859368 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน