0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป. 6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ91.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลกและภายในโลก
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741859405 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน