0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม. 2 เล่ม 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตมนุษย์และสัตว์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารเสพติด
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741861958 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน