0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม. 3 เล่ม 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ54.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741863945 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 4 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน