0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสาร ม.4-ม.6
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ "สารและสมบัติของสาร ม.4-6" ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างของสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปิโตรเลียม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พอลิเมอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารชีวโมเลกุล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741859436 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน