0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม. 4-6
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ54.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อช่วยทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรักษาดุลยภาพของเซลล์และสิ่งมีชีวิต
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741861453 (ปกอ่อน) 146 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน