0
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ป. 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสำคัญรายวิชาพื้นฐาน   เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การค้นหาข้อมูล
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การนำเสนอข้อมูล
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741862184 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน