0
หนังสือเล่มนี้ดี๊ดี อ่านแล้วมีกำลังใจ (PDF)
หนังสือเล่มนี้ดี๊ดี อ่านแล้วมีกำลังใจ สรรพคุณ: เป็นยาสามัญประจำใจ,มีฤทธิ์เป็นยาสมานแผลใจ,ช่วยระบายทุกข์อ่อนๆ,รักษาอาการท้อแท้อันเกิดจากการอ่อนแอของหัวใจ
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญที่ใคร ๆ ก็ขาดไปไม่ได้ การสร้างกำลังใจ จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อให้เรายังคงมีลมหายใจยืนหยัดอยู่เพื่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่ เฉกเช่นเดียวกับก๊าซออกซิเจน
หากเรามัวแต่คิดท้อแท้ ไม่สลัดความทุกข์ออกจากตัวเสียบ้าง จิตใจของเราก็ยังคงจะจ่อมจมอยู่กับความคิดเศร้า ๆ เคล้าน้ำตาอยู่เช่นเดิม แล้วก็ไม่มีแรง ไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นมายืนอยู่บนขาสองข้างของเราได้อีก
โปรดจำไว้ว่า ไม่มีใครหน้าไหนจะอมความทุกข์ไว้ได้ทั้ง 365 วัน ของเวลาต่อ 1 ปี บนโลกมนุษย์นี้ได้หรอก มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เรามีจะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
จงตั้งสติผนวกกับลมหายใจที่คุณยังคงมีเหลืออยู่ เพื่อลุกขึ้นต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ด้วยกำลังใจที่ดี กำลังใจที่เราสามารถหาได้จากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และสำคัญที่สุด สำคัญมาก ๆ คือ กำลังใจ..จากภายในตัวเราเอง
ปลุกกำลังใจของคุณให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอย..กับตัวของเราอีกครั้งหนึ่ง
จงอย่าลืม..ว่า เรายังมีหน้าที่ที่สำคัญคือ การหายใจเพื่อเสพรับกับความสุขเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เจริญเติบโตด้วยหัวใจอันแข็งแกร่ง เพื่อสร้างสุขให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง..
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหวังว่าทุกท่านคงสบายดีขึ้นมาได้บ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญที่ใคร ๆ ก็ขาดไปไม่ได้ การสร้างกำลังใจ จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อให้เรายังคงมีลมหายใจยืนหยัดอยู่เพื่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่ เฉกเช่นเดียวกับก๊าซออกซิเจน
หากเรามัวแต่คิดท้อแท้ ไม่สลัดความทุกข์ออกจากตัวเสียบ้าง จิตใจของเราก็ยังคงจะจ่อมจมอยู่กับความคิดเศร้า ๆ เคล้าน้ำตาอยู่เช่นเดิม แล้วก็ไม่มีแรง ไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นมายืนอยู่บนขาสองข้างของเราได้อีก
โปรดจำไว้ว่า ไม่มีใครหน้าไหนจะอมความทุกข์ไว้ได้ทั้ง 365 วัน ของเวลาต่อ 1 ปี บนโลกมนุษย์นี้ได้หรอก มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เรามีจะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
จงตั้งสติผนวกกับลมหายใจที่คุณยังคงมีเหลืออยู่ เพื่อลุกขึ้นต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ด้วยกำลังใจที่ดี กำลังใจที่เราสามารถหาได้จากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และสำคัญที่สุด สำคัญมาก ๆ คือ กำลังใจ..จากภายในตัวเราเอง
ปลุกกำลังใจของคุณให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอย..กับตัวของเราอีกครั้งหนึ่ง
จงอย่าลืม..ว่า เรายังมีหน้าที่ที่สำคัญคือ การหายใจเพื่อเสพรับกับความสุขเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เจริญเติบโตด้วยหัวใจอันแข็งแกร่ง เพื่อสร้างสุขให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง..
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหวังว่าทุกท่านคงสบายดีขึ้นมาได้บ้างกำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญที่ใคร ๆ ก็ขาดไปไม่ได้ การสร้างกำลังใจ จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อให้เรายังคงมีลมหายใจยืนหยัดอยู่เพื่อสู้กับปัญหาน้อยใหญ่ เฉกเช่นเดียวกับก๊าซออกซิเจน
หากเรามัวแต่คิดท้อแท้ ไม่สลัดความทุกข์ออกจากตัวเสียบ้าง จิตใจของเราก็ยังคงจะจ่อมจมอยู่กับความคิดเศร้า ๆ เคล้าน้ำตาอยู่เช่นเดิม แล้วก็ไม่มีแรง ไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นมายืนอยู่บนขาสองข้างของเราได้อีก
โปรดจำไว้ว่า ไม่มีใครหน้าไหนจะอมความทุกข์ไว้ได้ทั้ง 365 วัน ของเวลาต่อ 1 ปี บนโลกมนุษย์นี้ได้หรอก มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่เรามีจะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
จงตั้งสติผนวกกับลมหายใจที่คุณยังคงมีเหลืออยู่ เพื่อลุกขึ้นต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ด้วยกำลังใจที่ดี กำลังใจที่เราสามารถหาได้จากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และสำคัญที่สุด สำคัญมาก ๆ คือ กำลังใจ..จากภายในตัวเราเอง
ปลุกกำลังใจของคุณให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอย..กับตัวของเราอีกครั้งหนึ่ง
จงอย่าลืม..ว่า เรายังมีหน้าที่ที่สำคัญคือ การหายใจเพื่อเสพรับกับความสุขเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เจริญเติบโตด้วยหัวใจอันแข็งแกร่ง เพื่อสร้างสุขให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง..
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหวังว่าทุกท่านคงสบายดีขึ้นมาได้บ้าง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300037982 (PDF) 141 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน