0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 4 สมดุลกล
4.1 สมดุลกล
4.2 โมเมนต์ของแรง
4.3 ศูนย์กลางมวล
ฯลฯ

บทที่ 5 งานและพลังงาน
5.1 งาน
5.2 กำลัง
5.3 พลังงาน
ฯลฯ

บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
6.1 โมเมนตัม
6.2 การชน
6.3 การระเบิด
6.4 การชนใน 2 มิติ

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
7.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
7.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 - บทที่ 7

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582851 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน