0
หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4 +เฉลย
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือเสริมการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท พร้อมเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียน เพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบย่อย สอบประจำภาคเรียน และใช้ทบทวนในการสอบ O-NET PAT และวิชาสามัญ เพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 12 เสียง
12.1 เสียงมีสมบัติเป็นคลื่น
12.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิของอากาศ
12.3 กำลังเสียง
ฯลฯ

บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
13.1 ไฟฟ้าสถิต
13.2 สนามไฟฟ้า
13.3 ศักย์ไฟฟ้า
ฯลฯ

บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
14.1 กระแสไฟฟ้า
14.2 กฎของโอห์มและความต้านทาน
14.3 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักย์
ฯลฯ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12 - บทที่ 14

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583025 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน