0
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์ เล่ม 2 เรื่อง การวัด เรขาคณิต
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์ เล่ม 2 นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป เนื้อหาตรงตามสาระที่ 2 เรื่อง การวัด และสาระที่ 3 เรื่อง เรขาคณิต เด็ก ๆ จะได้สังเกต เปรียบเทียบ ความยาว ความสูง น้ำหนัก ปริมาตร เวลา เรียนรู้การใช้คำบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และรู้จักสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291445 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 189 x 259 x 3 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน