0
หนังสือเสียง กล้าเปลี่ยนแปลง
หนังสือเสียงที่จะทำให้คุณพบกับวิธีง่ายๆ ที่หลายคนมองข้าม จุดเล็กๆ ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินไปสู่เส้นทางที่มุ่งหวังได้เร็วขึ้น
ผู้บรรยาย มุทิตา อิทธิพล
หนังสือ108.00 บาท
e-books(PDF) ?85.00 บาท
audioCD195.00 บาท
audiobooks39.20 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

   บอกเล่าวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งการบริหารชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากคุณเป็นอีกคนที่อยากได้ อยากมี ในสิ่งที่ต้องการ แต่ไม่เคยไปถึงสักที คุณไม่ควรพลาด "หนังสือเสียง กล้าเปลี่ยนแปลง" 

    เวลารวม : 6.58.02 นาที
    จำนวน : 41 แทร็ก/บท

รายละเอียดแต่ละบท มีดังนี้
00 Introduction
01 ภาคที่ 1 แนวคิดในการบริหารชีวิต
02 การบริหารธุรกิจชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
03 การพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิด BSC และ KPI
04 ต้นทุน-กำไร กับการบริหารกำไรชีวิตแบบมูลค่าเพิ่ม
05 การบริหารผลงานชีวิตดอตคอม
06 การบริหารความเสี่ยงในชีวิต

07 ภาคที่ 2 เทคนิคการพัฒนาตนเอง
08 กลยุทธ์การบริหารข้อมูลย้อนกลับ
09 กำหนดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น
10 ตรวจสอบโปรแกรมการคิดแบบอัตโนมัติ
11 การพัฒนาศักยภาพการคิดด้วยการอ่าน
12 เทคนิคการอ่านหนังสือแบบนักคิด
13 การพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเขียน
14 เทคนิคการคิดเพื่อพิชิตความท้าทาย
15 การคิดนอกกรอบ
16 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
17 เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์
18 แบ่งเวลา และหาโอกาสคิดสิ่งใหม่ๆ
19 การบริหารเวลา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิต
20 เวลาที่มีค่ามากที่สุดคือ เวลาที่น้อยที่สุด
21 ความภูมิใจที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ผลของความสำเร็จ
22 การพัฒนาภาวะผู้นำ

23 ภาคที่ 3 การพัฒนาความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน
24 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
25 ตั้งเป้าท้าทาย มีความหมายต่อพฤติกรรมการทำงาน
26 การจัดทำตัวชี้วัดความก้าวหน้าในชีวิตการงาน
27 สร้างโอกาส จากวิกฤตของหัวหน้างานที่มีปัญหา
28 การบริหารหัวหน้างานที่จุกจิก จู้จี้ และขี้บ่น
29 การค้นหาพลังภายในของลูกน้อง
30 การสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง
31 คนทำงานยุคใหม่ ต้องกล้าตกงาน
32 เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง
33 หางานอย่างไร ไม่ให้ล้มเหลว
34 บันไดชีวิต จากลูกจ้างสู่การเป็นนายจ้าง

35 ภาคที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
36 เทคนิคการแก้ปัญหาความเครียด
37 การควบคุมอารมณ์
38 ทางเลือกในการจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่น
39 พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักการคิดแบบ 5 ส.
40 สรุปข้อคิดทิ้งท้าย

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524100000685
ขนาด: 135 x 190 x 15 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน