0
หนังสือเสียง กุ้งก้ามแดง/กุ้งเครย์ฟิช
สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ทางเลือกเกษตรกร
audioCD120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "หนังสือเสียง กุ้งก้ามแดง/กุ้งเครย์ฟิช" นำเสนอทางเลือกของเกษตรกรกับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ดังนี้

1. สถานการณ์กุ้งก้ามแดงในประเทศไทย โดย คุณสุพล จิตราพงษ์ ผอ.สำนักงานประมงพื้นกรุงเทพมหานคร
2. การขยายและเพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
3. การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเชิงการค้า โดย คุณอำนาจ ยาสา ประธานสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จ.สระแก้ว และเครือข่าย
4. การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงสำหรับคนเมือง โดย คุณกิจจา สกลชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้กุ้งก้ามแดง Yabby House ปทุมธานี
5. การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบชีววิถี โดย คุณประทีป มายิ้ม ศูนย์การเรียนรู้สวนพออยู่พอกินบ้านมายิ้ม   

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 2558080000024
ขนาด: 135 x 190 x 14 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน