0
ลด 10%
หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 1) +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรใหม่ เน้นทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน หลักภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ตอนที่ 1 มหัศจรรย์พยัญชนะไทย
ตอนที่ 2 สระ : ผู้ช่วยมือหนึ่งในการสร้างคำ
ตอนที่ 3 วรรณยุกต์ "เสียงดนตรีในภาษาไทย"
ตอนที่ 4 สระอะ อา
ตอนที่ 5 สระอิ อี
ตอนที่ 6 สระอึ อือ
ตอนที่ 7 สระอุ อู
ตอนที่ 8 สระเอะ เอ
ตอนที่ 9 สระแอะ แอ
ตอนที่ 10 สระเอาะ ออ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306675 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 8 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน