0
ลด 10%
หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน หลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ช่วงชั้นที่ 2) +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ล่าสุด หลักสูตรใหม่ เน้นทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
หนังสือคู่มือ เรียน-สอบ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาหลักภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งเรื่องของคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน วลีและประโยค การสมาส ประโยค คำที่ประและไม่ประสิวรรชนีย์ และหลักการใช้ไม้ยมก พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลาย โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ตอนที่ 1 คำนาม
ตอนที่ 2 คำสรรพนาม
ตอนที่ 3 คำกริยา
ตอนที่ 4 คำวิเศษณ์
ตอนที่ 5 คำบุพบท
ตอนที่ 6 คำสันธาน
ตอนที่ 7 คำทาน
ตอนที่ 8 คำมูล
ตอนที่ 9 คำประสม
ตอนที่ 10 คำซ้ำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710306712 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 9 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน