0
หนุ่มหน่ายคัมภีร์ (PDF)
ความของเรื่องก็คือความไม่พอใจต่อระบบอาวุโสหรือซีเนียริตี้ที่มีอยู่ตามมหาวิทยาลัย เเละสถาบันการศึกษาทั่วไปในเมืองไทย
e-books(PDF) ?55.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165103367 (PDF) 212 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน