0
หนูน้อยแรกเกิด เล่น เรียน รู้
พบกับตารางแสดงพัฒนาการ และภาพเปิด-ปิดในเล่ม
หนังสือ131.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เด็กวัยแรกเกิดเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ แต่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัวได้เร็ว คุณพ่อคุณแม่จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ทั้งอ่านหนังสือให้ฟัง ให้ดูรูป หรือหมั่นพูดคุยให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อปูพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไปหนังสือชุดนี้ได้ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับทฤษฎีพหุเชาวน์ปัญญาของศาสตราจารย์เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวถึงความหลากหลาย ทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกอย่างเต็มที่ภายในเล่มมีตารางแสดงพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด-12 เดือน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตพัฒนาการลูกน้อย และยังใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากในหนังสือ มาประยุกต์เล่นกับพวกเขาได้ตามความเหมาะสมต่อไป

สารบัญ

- ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (ฝึกใช้สายตา) ลองมองดูซิ
- ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (เล่นจ๊ะเอ๋) ทายซิ ใครเอ๋ย
- ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เสริมสร้างอารมณ์ดี) คุณแม่สุดสวย คุณพ่อสุดหล่อ
- ความฉลาดด้านธรรมชาติ (เรียนรู้เรื่องสัตว์) สัตว์ตัวน้อย
- ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (เรียนรู้เรื่องสี) สีสันหรรษา
- ความฉลาดด้านดนตรี (สนุกร้องเพลง) เพลงพ่อหมีแม่หมีอยู่ไหน
- ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (รู้จักยานพาหนะ) ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ
- ความฉลาดด้านสัมพันธภาพภายในตัวบุคคลกับภายนอก (เสริมสร้างอารมณ์ดี) แม่มาแล้วจ้ะ
- ความฉลาดด้านภาษา (รู้จักผลไม้) ผลไม้เยอะแยะเลย
- ความฉลาดด้านธรรมชาติ (รู้จักธรรมชาติ) ธรรมชาติรอบตัวหนู
- ความฉลาดด้านสัมพันธภาพภายในตัวบุคคลกับภายนอก (กิจวัตรประจำวัน) ครอกฟี้ ฝันดีจัง

คำนิยม
เด็กปฐมวัยมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ หนังสือชุดนี้ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลีใต้ให้แปลเป็นภาษาไทย เป็นสื่อสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงการใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณค่าแพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พาณิช- กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชากุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010014318 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 5 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2016
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Samsung Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน