0
หนูน้อย 1 ปี เล่น เรียน รู้
พบกับตารางแสดงพัฒนาการ และภาพเปิด-ปิดในเล่ม
หนังสือ169.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เด็กอายุ 1 ปี เป็นวัยที่เรียนรู้ได้เร็ว ส่งผลให้ทักษะด้านต่าง ๆ พัฒนารวดเร็วตามไปด้วย เด็กในวัยนี้จะเริ่มช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักสังเกต เลียนแบบคนรอบข้าง รวมถึงพลิกแพลงการเล่นหรือเรียนรู้เป็นหนังสือชุดนี้ได้ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับทฤษฎีพหุเชาวน์ปัญญาของศาสตราจารย์เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวถึงความหลากหลายทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกอย่างเต็มที่ภายในเล่มมีตารางแสดงพัฒนาการเด็กตั้งแต่วัย 1 ปี-2 ปี 6 เดือน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตพัฒนาการลูกน้อย และยังใช้เป็นแนวทางเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากหนังสือ มาประยุกต์เล่นกับพวกเขาได้ตามความเหมาะสมต่อไป

สารบัญ

- ความฉลาดด้านธรรมชาติ (เรียนรู้เรื่องสัตว์) สัตว์ตัวใหญ่ ตัวเล็ก
- ความฉลาดด้านสัมพันธภาพภายในตัวบุคคลกับภายนอก (ปรับอารมณ์) คนเก่งของแม่
- ความฉลาดด้านภาษา (รู้จักร่างกาย) ร่างกายของฉัน
- ความฉลาดด้านดนตรี (สนุกร้องเพลง) เพลงจดหมายจากนกน้อย
- ความฉลาดด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (รู้จักครอบครัว) ครอบครัวสุขสันต์
- ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (กิจวัตรประจำวัน) หม่ำ ๆ อร่อยจนพุงกาง
- ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (เรียนรู้เรื่องสี) สีสันหรรษา
- ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (รู้จักยานพาหนะ) มีรถอะไรบ้างนะ
- ความฉลาดด้านภาษา (ทายภาพสัตว์) ก๊อก ก๊อก! ใครเอ่ย
- ความฉลาดด้านสัมพันธภาพภายในตัวบุคคลกับภาพภายนอก (กิจวัตรประจำวัน) อึแล้วสุขภาพดี
ฯลฯ

คำนิยม
เด็กปฐมวัยมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ หนังสือชุดนี้ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลีใต้ให้แปลเป็นภาษาไทย เป็นสื่อสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงการใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณค่าแพทย์หญิงนพวรรณ ศรีวงค์พาณิช- กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชากุล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010014325 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 5 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2016
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Samsung Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน