0
หนูหัดลากเส้น ฝึกลีลามือ เล่ม 2 พร้อมเรียนรู้สี
แบบฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับเด็ก สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ28.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับแบบฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับเด็ก "หนูหัดลากเส้น ฝึกลีลามือ เล่ม 2" เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับตา เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ลักษณะเส้นพื้นฐาน สีของสิ่งต่าง ๆ คำศัพท์ชื่อสีที่เป็นภาษาอังกฤษ มีคำอ่านภาษาไทยทำให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งการสังเกต จดจำ เปรียบเทียบ และมีจินตนาการสร้างสรรค์ในการลากเส้นระบายสีให้เกิดความสวยงาม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291551 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 3 มม.
น้ำหนัก: 90 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน