0
หมีน้อยคนเก่ง ตอน ขอบคุณ
นิทานเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้เขียน พ่อหมีพุงโต
หนังสือ84.55 บาท
e-books(PDF) ?72.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิทานเรื่อง "หมีน้อยคนเก่ง ตอน ขอบคุณ" เป็นเรื่องราวที่ปลูกฝังนิสัยให้เด็กๆ   รู้จักพูดคำว่า ขอบคุณ กับผู้ใหญ่ ทำให้เด็ก ๆ รู้จักให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าตนเอง เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ ทำให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ และมีมารยาททางสังคม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757419079 (ปกอ่อน) 22 หน้า
ขนาด: 211 x 194 x 4 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ตั้งไข่, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน