0
หม่อน และไหม
หนังสือ66.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง35.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       ปัจจุบันผ้าไหมไทยของเราได้เป็นที่นิยมแพร่หลายกันมากทั้งในประเทศไทยเราและต่างประเทศ ผ้าไหมไทยจึงเป็นสินค้าสำคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยทำเงินตราต่างประเทศเข้ามาและช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ อันเป็นผลดีทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นสิ่งที่เชิดชูวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย เพราะเป็นศิปหัตถกรรมอันละเอียดอ่อนงามวิจิตร ทั้งทางราชการก็ได้เอาใจที่จะบำรุงรักษาสถานะนี้ไว้ให้ยั่งยืนและให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วย

สารบัญ

บทนำ
ไหม
หม่อน
การจัดสร้างดรงเลี้ยงไหม
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหม
การปลูกสร้างแปลงหม่อนเลี้ยงไหม
การแบ่งแปลงหม่อนเลี้ยงไหม
การจัดเตรียมโรงเลี้ยงไหม
การตัดเตรียมและเก็บเกี่ยวหม่อนเลี้ยงไหม
การดำเนินการเลี้ยงไหม
การเก็บรังไหม
การอบรังไหม
การทอผ้าไหม
เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2223340000846 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน