0
หยกใสร่ายคำ
พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลไว้นานแล้วเมื่อครั้งทรงเรียนภาษาจีนแรก ๆ ซึ่งเป็นบทกวีที่รู้จักกันแพร่หลายจากนักกวีจีนโบราณ
หนังสือ295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หยกใสร่ายคำ" เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลไว้นานแล้วเมื่อครั้งทรงเรียนภาษาจีนแรก ๆ ซึ่งเป็นบทกวีที่รู้จักกันแพร่หลายจากนักกวีจีนโบราณที่มีชื่อเสียง อาทิ เมิ่งเฮ่าหราน ตู้มู่ หลี่ไป๋ ถังหว่าน ฯลฯ เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบหรือศึกษาเพิ่มเติมในการเรียนวรรณคดีจีนแก่ผู้สนใจ นอกจากนั้นยังมีสาระเสริมพระราชนิพนธ์แปล เพื่ออธิบายเพิ่มเติมถึงความเป็นมาและความงดงามเชิงวรรณศิลป์ของบทกวีนั้น ๆ อีกด้วย

    พร้อมภาคผนวกหลักในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนกลาง   ความรู้เกี่ยวกับลักษณะซือและฉือของจีน ประเภทของบทกวีจีนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นกลวิธีในการประพันธ์ของนักกวีจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนไทยที่เริ่มศึกษาวรรณคดีร้อยกรองจีนและบุคคลทั่ว ๆ ไป

สารบัญ

- รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ เมิ่งเฮ่าหราน
- กลับสู่นาสวน บท 1 เถายวนหมิง
- กลับสู่นาสวน บท 2 เถายวนหมิง
- ดื่มเหล้า บท 5 เถายวนหมิง
- ดื่มเหล้า บท 8 เถายวนหมิง
- บทกวีเมืองเหลียงโจว หวังจือฮ่วน
- เพลงเมืองเว่ย หวังเหวย
- ความคิดคำนึงในคืนสงบ หลี่ไป๋
- หอกระเรียนเหลือง ส่งเมิ่งเฮ่าหรานไปก่วงหลิง หลี่ไป๋
- ออกจากเมืองไป๋ตี้ยามรุ่งอรุณ หลี่ไป๋
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ได้เรียนรู้ภาษาจีน ความรู้สึกนึกคิด และปรัชญา ในการแต่งบทกวีของนักกวีจีนโบราณ
2. ได้เรียนรู้การเลือกสรรถ้อยคำ ลีลาของภาษาไทย ที่ทรงใช้ในการแปลบทกวีภาษาจีนโบราณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160452040 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน