0
หยั่งรู้ใจคนในทุกสถานการณ์
อ่านออก ใช้คนเป็น บอกคนได้ สามสิ่งสำคัญในการบริหารงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ผู้เขียน Mr. Speaker
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    DISC เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรมบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารระหว่างคน ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้เข้าใจผู้คนในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย

    หนังสือ "หยั่งรู้ใจคนในทุกสถานการณ์" เล่มนี้ เป็นการอ่านคนตามรูปแบบพฤติกรรม โดยใช้หลักการ DISC เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนแต่ละประเภทได้ตรงกับพฤติกรรม สามารถสั่งงานให้ตรงกับความถนัด และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำความเข้าใจคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิก ภาษาท่าทาง ลักษณะทางอารมณ์ การเข้าใจตัวเอง การเข้าใจคนอื่น การสร้างและพัฒนาคน ตลอดจนการจูงใจให้คนทำงานให้ได้ศึกษาไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

สารบัญ

01 อ่านคนออก
- บทที่ 1 รู้นิสัย เข้าใจคนด้วย DISC
- บทที่ 2 อ่านคนจากภาษากาย
- บทที่ 3 ทัศนคติของคนมีผลต่องาน
ฯลฯ

02 บอกคนได้
- บทที่ 6 ทำตัวเองให้พร้อมก่อนจะใช้คน
- บทที่ 7 ก่อนใช้คนต้องสร้างคน
- บทที่ 8 สื่อสารกับคนให้ตรงกับพฤติกรรม
ฯลฯ

03 ใช้คนเป็น
- บทที่ 13 เลือกคนที่ใช่
- บทที่ 14 สื่อสารให้ตรงใจ ใช้คนให้ตรงกับงาน
- บทที่ 15 ปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพคน
ฯลฯ

แบบประเมินพฤติกรรมตามรูปแบบ DISC

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162759796 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 146 x 203 x 14 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์7D BOOK
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน