0
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อริยสงฆ์แห่งที่ราบสูง
ลูกหลานเอ๋ย! จงตั้งใจประพฤติสิ่งที่ดีงาม อย่าไปทำชั่วช้าสารเลว
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หาากบุคคลทั่วไปมิได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของ "หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ" มักจะมีความเข้าใจว่าหลวงพ่อคูณเป็นพระที่เก่งกล้าอาคม แต่หากได้พบและสนทนาธรรมด้วย จะทราบได้ทันทีว่าท่านคือ "ปราชญ์แห่งที่ราบสูง" ทั้งยังมีจิตเมตตาเป็นที่ตั้ง หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้รู้จักอีกมุมมองหนึ่งของหลวงพ่อคูณ ได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นแก่นแท้ความคิดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรม และหมั่นทำความดี

สารบัญ

ตอนที่ 1 ประวัติของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หรือ พระเทพวิทยาคม
ตอนที่ 2 คำสอนของหลงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ตอนที่ 3 เอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ตอนที่ 4 คำบอกเล่าทางพุทธคุณ
ตอนที่ 5 การสร้างวัตถุมงคล
ตอนที่ 6 วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160005420 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ทสพร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน