0
หลวงพ่อจรัญ เล่าเรื่องกรรม ภาค 4
คนระลึกชาติ
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อจรัญ จิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุรราจารย์) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน "หลวงพ่อจรัญ เล่าเรื่องกรรม" ด้วยเนื้อหาหลักใหญ่ว่าด้วย เรื่องกรรม กฎแห่งกรรม ตลอดจนวิธีการแก้กรรม หรือการประกอบบุญ (กุศล) เพื่อชำระล้างบาป (อกุศล) ให้บรรเทาเบาบางลงหรือทำให้กรรม (ชั่ว) แต่อดีตอ่อนแรงลง หลากหลายตัวอย่างจริงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญได้เมตตายกมาเป็นธรรมบรรยายสั่งสอน ล้วนบ่งชี้ชัดถึงหลักของ "กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" อย่างชัดเจนที่สุด

สารบัญ

ภาค 1 นิทานธรรม
- พรหมนคร เมืองแห่งความหลัง

ภาค 2 กฎแห่งกรรม
- หญิงสองร่าง นางสองชาติ
- วิญญาณรายงานตัว
- บุญบันดาล/เพชรตาแมว/หลวงพ่อเสกเงิน
- สติปัฎฐาน 4 ปิดอบายภูมิได้
- กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร
- ปักษีจำพรรษาที่วัดอัมพวัน

ภาค 3 ธรรมบรรยาย
- โทรจิต
- วีโก้ บรูน
- ธรรมบรรยายแก่คณะของ วีโก้ บรูน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859735402120 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 142 x 205 x 7 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน